Formål

Ribe Kunstforening er støtteforening for Ribe Kunstmuseum. Det er den ved gennem oplysende virksomhed af fremme kendskabet til museet, ved at bidrage til museets aktiviteter og ved i samarbejde med museet at stå for arrangementer på eller uden for museet.

Foreningen bidrager til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturellle værdier i Ribe. Det gør den ved arrangementer, happenings, foredrag, udflugter, rejser, samt ved udgivelser, hjemmeside m.v.

Foreningen varetager medlemmernes interessser og arbejder for at forøge antallet af medlemmer.

Derudover samarbejder Ribe Kunstforening med andre kunst- og kulturelle foreninger.