Ribe Kunstforenings bestyrelse

Formand:
Lars Bollerslev

Sekretær:
Joan Kjær

Kasserer:
Birthe Lykkeskov

Medlemskartotek:
Mette Voigt

________

Øvrige medlemmer:
Tove Børsting
Karen Reinke
Kamma Marthinsen

________

Suppleanter:
Bente Westergaard og Sara Venzel Lindholdt

Medlemsbladets redaktion:
Lars Bollerslev, Mette Voigt

Hjemmeside:
Lars Bollerslev

________

Bestyrelsens repræsentation i Ribe Kunstmuseums bestyrelse: Ribe Kunstforening udpeger 3 medlemmer af Ribe Kunstmuseums bestyrelse. Det er for tiden:  Elof Westergaard, Mikkel Bogh og Joan Kjær. Joan Kjær er bindeled mellem de to bestyrelser.