P.C. Skovgaard: Møns klint. 1852-1853. Ribe Kunstmuseum.
 

Herover: Udsnit af P.C. Skovgaards "Møns klint" 1852-1853.
Er udstillet på Ribe Kunstmuseum.

 

Ribe Kunstmuseum rummer dansk kunst fra 1750 til 1940. Siden Ribe Kunstforening grundlagde museet i 1891 er samlingen forøget, så den nu rummer 600 malerier og skulpturer og 1000 arbejder på papir.
 

 


Kalender

Ribe Kunstforening afholder 5-10 arrangementer om året. Som fast tradition arrangeres der en forårsudflugt i maj, og en efterårsudflugt i september. Ribe Kunstforenings generalforsamling afholdes hvert år i april/maj.

 

Kommende arrangementer :
 

Januar 2018:

Indtil d. 4. marts: Per Kirkeby-udstilling

Februar 2018:

10. -11. og 13.-16. februar på Ribe Kunstmuseum
Teaterfortællinger
se nærmere i januar bladet side 6-7

Marts 2018:

Tirsdag d. 13. marts kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag v/ Kitt Holm, Ny Carlsberg Glyptotek
se nærmere i januar bladet side
8

Fredag d. 16. marts på Ribe Kunstmuseum
Åbning af John Olsen-udstilling
se nærmere i januar bladet side
4-5

April 2018:

Torsdag d. 12. april kl. 18 (m. spisning) på Ribe Kunstmuseum
Foredrag v/ Rasmus Kjærboe, RKM
se nærmere i januar bladet side
8-9

Tirsdag d. 24. april kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag v/ Anna Schram Vejlby, Den Hirsch. Saml.
se nærmere i januar bladet side
9

Maj 2018:

Tirsdag d. 15. maj kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag v/Johs. Nørregaard Frandsen, SDU    

se nærmere i januar bladet side
9

Tirsdag d. 15. maj-torsdag d. 17. maj
Kunsttur nordpå
se nærmere i januar bladet side
11


Belært af erfaringer fra åbningen af Per Kirkeby-udstillingen opfordrer vi på det kraftigste alle medlemmer at melde sig til foreningens mailliste, så man kan få besked om vigtige ændringer vedr. arrangementer m.v.
henvendelse til ragnaw@mail.dk.

OBS:
Husk at vise det personlige medlemskort ved foreningens og museets arrangementer (foredrag mv.) og ved besøg i salene, for at få nedslag i entreen eller gratis adgang. Dette gælder ikke ved Folkeuniversitetets arrangementer.