Jørgen Roed: Ribe Domkirke i måneskin. 1836. Ribe Kunstmuseum.
 

Herover: Udsnit af Jørgen Roeds "Ribe Domkirke i måneskin" 1836.
Er udstillet på Ribe Kunstmuseum.

 

Ribe Kunstmuseum rummer dansk kunst fra 1750 til 1940. Siden Ribe Kunstforening grundlagde museet i 1891 er samlingen forøget, så den nu rummer 600 malerier og skulpturer og 1000 arbejder på papir.
 


 


Ribe Kunstforenings bestyrelse

2016-2017:

Formand: Bent Mortensen
Sekretær: Joan Kjær
Kasserer: Ragna Weidinger
Medlemskartotek: Karen Munk Nielsen

Øvrige medlemmer:
Tove Børsting
Karen Reinke
Kamma Marthinsen
 

Suppleanter:
Kent Ibsen Andersen og Malene Visby

Medlemsbladets redaktion:
Bent Mortensen, Kent Ibsen Andersen og Malene Visby

Hjemmeside:
Ragna Weidinger

Bestyrelsens repræsentation i Ribe Kunstmuseums bestyrelse:
Ribe Kunstforening udpeger 3 medlemmer af Ribe Kunstmuseums bestyrelse.
Det er for tiden: Ingrid Ilsøe, Joan Kjær og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen.
Joan Kjær er bindeled mellem de to bestyrelser.