2019

Ribe Kunstforenings årsberetning, regnskab, budget og generalforsamlingsreferat 2017-2018

Her kan årsberetning, regnskab mm fra generalforsamlingen 2018 hentes her

Ribe Kunstforenings medlemsblade:

Næste medlemsblad udkommer primo august 2019.
Deadline for indlæg til bladet er den 26. juli 2019.

Indlæg kan mailes til redaktionen på mailadressen: medlemsblad@ribekunstforening.dk

Du kan også ringe til redaktøren:
Bent Mortensen, tlf. 7542 4520 eller 6054 6131

________

Medlemsblad april 2019

Medlemsblad januar 2019