Ribe Kunstforenings bestyrelse

Formand:
Bent Mortensen

Sekretær:
Joan Kjær

Kasserer:
Ragna Weidinger

Medlemskartotek:
Karen Munk Nielsen

________

Øvrige medlemmer:
Tove Børsting
Karen Reinke
Kamma Marthinsen

________

Suppleanter:
Kent Ibsen Andersen og Malene Visby

Medlemsbladets redaktion:
Bent Mortensen, Kent Ibsen Andersen og Malene Visby

Hjemmeside:
Ragna Weidinger

________

Bestyrelsens repræsentation i Ribe Kunstmuseums bestyrelse: Ribe Kunstforening udpeger 3 medlemmer af Ribe Kunstmuseums bestyrelse. Det er for tiden: Ingrid Ilsøe, Joan Kjær og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen. Joan Kjær er bindeled mellem de to bestyrelser.